Икономически университет варна прием магистри

Дата на публикация: 17.04.2021

Информация за кандидатмагистърски прием. Въпроси и отговори Имате ли въпроси относно кандидатстването в ИУ — Варна?

Информатика на англ. При заличаване преди началото на учебната година на студент, който се обучава по държавна поръчка, внесената такса не се възстановява. Банков мениджмънт. Финансов мениджмънт. Публичен мениджмънт и административна власт.

Глобален търговски бизнес.

Свържете се с. Информационен мениджмънт в бизнеса? По области на висшето образование, професионални направления и форми на обучение? Прием WebStudent Факултети и катедри.

Процедура за кандидатстване Документии за кандидатстване. Бакалавър Специалности Кандидатстване Центрове за подаване на документи Условия за провеждане на отдалечен кандидатстудентски изпит.

Управление на проекти.
  • Социални, стопански и правни науки.
  • Условия за кандидатстване Разберете условията за кандидатстване в магистърска степен.

Кандидатстване

Бакалавър Бакалавърски програми Критерии за прием Документи за кандидатстване Процедура за кандидатстване. Информирайте се и за нашите модерни Зали за хранене. Семестриални такси Вижте таксите за обучение в магистърска степен по основание на прием. За обявените планови места могат да кандидатстват всички български граждани, в т. Корпоративен бизнес и управление.

Вижте условията за настаняване на студенти в общежитие.

  • За резултатите от проведения тест се изготвя протокол, подписан от член на комисията и кандидат-студента. Бакалавър Бакалавърски програми Критерии за прием Документи за кандидатстване Процедура за кандидатстване.
  • Летен семестър. Социални, стопански и правни науки.

Обучаващи студенти, икономически университет варна прием магистри. Бакалавър Специалности Кандидатстване Центрове за подаване на документи Условия за провеждане на отдалечен кандидатстудентски изпит.

Свържете се с нас за прием на чуждестранни студенти. Какви са необходимите документи и реда за предоставяне на стипендии на обучаващите се студенти! Магистърски специалности. Вижте класирането и документите за записване на новоприети магистри.

График за кандидатмагистърски прием

Финансов мениджмънт. Международен бизнес. Their training is provided by staff —doctoral degree holders, professors, associate professors and assistant professors.

Имате ли въпроси относно кандидатстването в ИУ - Варна. Информирайте се и за нашите модерни Зали за хранене. Магистърски специалности. Начало Прием Mагистър Кандидатстване. Администрация и управление; б 3. Владеенето на чужд език се удостоверява от кандидат-магистрите с оценка от дипломата за ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър", посочени в Таблица.

Магистърски специалности

Управление на продажбите и мърчандайзинг. Придобилите ОКС "бакалавър" или "магистър" могат да се обучават, както следва: 1. Семестриални такси Вижте таксите за обучение в магистърска степен по основание на прием.

Маркетинг и бранд мениджмънт. Имате ли въпроси относно кандидатстването в ИУ — Варна?

Дистан- ционно. Кратък текст за сватбена покана мениджмънт в бизнеса. Редовно модулно обучение - обучението на студентите икономически университет варна прием магистри отделните учебни дисциплини е структурирано в модули, като всеки следващ модул стартира след приключване на обучението по предходния. Бакалавър Специалности Кандидатстване Центрове за подаване на документи Условия за провеждане на отдалечен кандидатстудентски изпит. График за кандидатмагистърски прием Документи за кандидатстване Кандидати, завършили чуждестранни висши училища Чуждестранни граждани Държавна поръчка Платено обучение Втора специалност.

Магистърски програми Направете своя избор от 29 магистърски програми в четири професионални направлени 1 programme in English 28 programmes in Bulgarian. Вижте таксите за обучение в магистърска степен по основание на прием, икономически университет варна прием магистри.

Специалности

Today there are over Bulgarian and foreign students at the university. Мениджмънт на организациите. Специалности Продължителност на обучението Съвместни програми с бизнеса и администрацията.

Политически науки; г 3. Публичен мениджмънт и административна власт. СУК Новини Събития.

Сподели тази статия:


Свързани материали:

Дискусии:
27.04.2021 в 01:31 Варчо:
График за кандидатмагистърски прием Документи за кандидатстване Кандидати, завършили чуждестранни висши училища Чуждестранни граждани Държавна поръчка Платено обучение Втора специалност. Информирайте се за настаняване на студенти в къщи, стаи или хотели.