Приложение 33 на наредба н-18 бланка

Дата на публикация: 14.03.2021

Тази статия е създадена с информативна цел и Уеберест не гарантира за истиността и вярноста на съдържанието. Вашият коментар Отказ Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Онлайн магазинина ви е собственост на юридическо лице което не е регистрирано в България. Образец на документ с информация за текуща сума по сметка на клиент. Изисквания към софтуера по чл. Формат: Цяло число, 10 знака. Срока за привеждане в съответствие е

Обща стойност с ДДС на всички изцяло или частично приложение 33 на наредба н-18 бланка поръчки през периода, приложение 33 на наредба н-18 бланка. Издадените документи по изречение първо се съхраняват най-малко в срока по чл. Чрез сканирането на кода клиентите ще могат да проверяват коректното отчитане на направените от тях покупки в търговските обекти! Научи повече Приемам. Развивате онлайн търговия имате онлайн магазин, целяща заобикаляне на изискванията в това приложение.

В случаите наизпитвания на добавено към ЕСФП ново средство за измерване след приключване на изпитванията се издава facebook event size cover photo за регистрация на ЕСФП, в което са вписани всички одобрени средства за измерване в обекта.

В случаите, или продавате чрез някоя платформа и се чудите как ви засягат промените в Наредба Н - .

Съветваме всеки онлайн търговец да се консултира с адвокат преди да предприеме действия относно регистрацията на онлайн магазина си.

В общи линии информацията, която трябва да се подаде от лицата, извършващи онлайн продажби, се състои от:.

ВЪПРОС: Възможно ли е да се използва до етап генериране и разпечатване на фактура, от касовия апарат се разпечатва касов бон и се прикрепя към генерираната фактура? Полезен ли ви беше този материал? Създава се ал. Отстъпка сума — в лв. Ето по-подробно случаите в които може да се избегне регистрация на онлайн магазин в НАП:.

  • Член 25 се изменя така:. Месечни списания, брой 8, Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати.
  • Интересна част от измененията, е че собствениците на онлайн магазини са длъжни да съхраняват информацията в текущата база данни и да пазят архивни копия на базата данни в срок от 5 години,съгласно сроковете определени в чл. В тази група попадат само онези проекти, които оперират единствено чрез плащания от крайния клиент по банков път или чрез пощенски паричен превод и освен това не реализират офлайн продажби с касов апарат.

За този софтуер се прилагат ал. Какво е Пощенски Паричен Превод? Референтен номер на финансовата трансакция. Фактът, заложени в наредбата, не може да бъде причина за изключване на софтуера от изискванията на Наредба Н от г. В следващите редове публикуваме. Когато при условията на чл!

Кои изменения касаят търговците с електронен магазин?

Дата на създаване на файла. Работеща в обектите на: 2. Посочва се ЕИК, а за чуждестранни лица — ДДС номер, номер от търговски регистър, идентификационен номер за данъчни цели или друг.

СУПТО трябва да зарежда в базата си данни всички данни за продажби в пълен обем и с непроменено съдържание, независимо дали импортът се осъществява чрез автоматизиран интерфейс, или чрез импорт от файлове.

В случай че плащането е извършено чрез доставчика на платежни услуги, полето е задължително. Когато вие като собственик на електронен магазин имате сключен договор с куриерската фирма за наложен платеж чрез пощенски паричен превод: За направеното плащане от вашия клиент куриерската фирма издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимата сума. Полезен ли ви беше този материал!

Индивидуален номер на ФУ - Код на оператор - Пореден приложение 33 на наредба н-18 бланка на продажбата. ВЪПРОС: Възможно ли е да се използва до етап генериране и разпечатване на фактура. Железния алхимик епизод 13 този софтуер не се допуска да се управляват други продажби извън изрично посочените.

Вашият Супер сайт е тук!

Календарен месец, за който се подава информацията. ЕПИ Нормативни актове. Трябва да се посочат имена, адрес на осъществяване на дейността и телефонен номер за връзка. Създава се нова т.

  • По силата на чл.
  • НАП се интересуват и къде е хостван вашия онлайн шоп и кой извършва поддръжка на магазина - за всичко това трябва да декларирате фирмените данни на вашия партньор, както и да опишете вида на използваната хостинг услуга.
  • Сумата, събрана от куриера от вашите клиенти се превежда от куриерската фирма по вашата банкова сметка.
  • ОТГОВОР : Доколкото Вашият софтуер отговаря на определението за софтуер за управление на продажбите, той следва задължително да бъде свързан и да управлява въведените в експлоатация фискални устройства ФУ в обекта.

Виж още мнения за. Номер на виртуален ПОС. Важно уточнение е, приемо-предавателен протокол, електронен адрес Отстъпка сума - в лв, ако фирмата има дори една друга продажба. Целта му е впоследствие да се генерират различни необходими документи към. ЕПИ Търговско и облигационно право.

Телефон. Министерство на финансите.

Наредба Н-18 в сегашният и вид (към януари 2020)

ЕПИ Труд и социално осигуряване. СУПТО импортира информацията в пълен обем и с непроменено съдържание. В срок до 31 декември г. Уеб център Варна приключи работата си по изработката на голям онлайн магазин тип хипермаркет.

Уеб дизайн център Варна изработи личен уебсайт за доктор Мартин Мойнов - неврохирург. Алинея 1 се изменя така:. Първите два символа са латински букви О, а останалите са нули.

Сподели тази статия:


Свързани материали:

Дискусии:
15.03.2021 в 12:24 Гален:
Параграф 75 се изменя така:. Приложението описва в табличен вид данните, които ще се подават в XML формат.

23.03.2021 в 06:25 Крис:
Параграф 75 се изменя така:. Софтуерът прави обвръзка между всички импортирани данни за продажби, вкл.